1393/7/5

پروژه چراغ LED ضد آب مخصوص استخر

چراغ ضدآب مخصوص استخر                                   عدم نیاز به حفره ی بزرگ در دیواره ی استخر و بالا بردن درجه آب بندی استخر  تناسب…